Devilda på jakt

Närproducerat, nyttigt och välsmakande viltkött

Konsumenterna efterfrågar mer och mer ett närproducerat kött som är välsmakande, ekologiskt, giftfritt, nyttigt och med goda egenskaper. Vi ser en stor potential i den snabbt växande vildsvinsstammen och annat klövvilt i vårt närområde. Devilda AB har en unik anläggning för att på ett rationellt sätt ta hand om detta kött, vidareförädla det och bygga raka rör till konsumenter, livsmedelshallar, restauranger och storkök i vårt närområde. Korta transporter, säker och livsmedelshygienisk hantering och hela produktionen samlad under ett tak i en rationell anläggning. Det är basen i vår affärsidé och utgångspunkt för det nya konceptet.

Anläggningen har projekterats i samråd med Livsmedelsverket som godkänt hanteringsmetodik, kontrollsystem etc. Vi kommer att arbeta med vildsvin och med annat klövvilt som älg, rådjur, kronvilt och dovvilt. Vid full drift räknar vi med att vildsvinen kommer att svara för cirka 60% av vår produktion. Alla djurkroppar besiktigas av veterinär förordnad av Livsmedelsverket. Kylförvaring i lämpligt antal dagar i energisnåla kylrum enligt senaste miljöteknik. Styckning och vidareförädling, exempelvis rökning i eget rökeri, malning av köttfärs och stoppning av korv.
 
Gårdsmarknad med direktförsäljning av de ekologiska köttprodukterna till konsument. Leverans till livsmedelshallar, restauranger och storkök i Stockholms-och Mälarregionen med mycket korta transporttider, i allmänhet under en timme.


Modern teknik

Vi utnyttjar naturligtvis den senaste tekniken vad gäller energi- och miljöhushållning, bergvärme, återvinning av överskottsenergi från kyl- och ventilationsaggregat m m.

 

Logon
  1. http://devilda.se/ftp/data/bakgrund/background22.jpg