Viltjakt

Snabbt växande vildsvinsstam

Den svenska vildsvinsstammen växer mycket snabbt, inte minst inom vårt upptagningsområde i östra Sörmland. Prognoser förutskickar att vildsvinsstammen kan komma att bli större än älgstammen inom bara några år. Inom en radie av 30 km från Ytterjärna fälls cirka 700 vildsvin årligen enligt LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

De bökande vildsvinen förorsakar emellertid växande problem för jord- och skogsbruk. Därför har nödvändig viltvård, med ökad avskjutning av vildsvinsstammen resulterat i praktiska hanteringsproblem. Viltet slaktas ibland under primitiva förhållanden. Förutsättningarna varierar vad gäller hygien, veterinärbesiktning, kylförvaring m m.

Drottningsholms Slottsförvaltning med bl a Tullgarn och flera andra större markägare och jaktarrendatorer i vår region, liksom Huddinge kommun vad gäller vilt från skyddsjakt i tätt bebyggda områden har nu valt att leverera allt vilt till DeVilda AB.

Alla dessa jaktmarker ligger inom en timmes radie med bil från vår anläggning.

Viltkött - en nationell resurs

Logon
  1. http://devilda.se/ftp/data/bakgrund/background3.jpg