Butiken har öppet


Torsdag - fredag 11.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 14.00

Viltkött får grönt i Världsnaturfondens nya konsumentguide för kött

Nyttigt att äta vilt

I Sverige definieras viltkött som kött från alla frilevande djur som jagas för att användas som livsmedel.
Viltkött är en begränsad resurs. Det viltkött som jagas i Sverige i dag räcker till ca 2-4 kg per person och år. Älg, vildsvin, hjort och rådjur producerar mest viltkött i Sverige. Även djur som föds upp som frilevande i hägn, något som godkänns av länsstyrelsen, räknas som vilt om de inte stödutfodras i större omfattning. 

 

Läs artikeln om "Jakten på den bästa smaken" Äkta_mat.pdf

Rådjur - Devilda

Äta viltkött från det vilda

Det vilda köttet är vitamin- och mineralrikt. Det är magert. Det fett som finns i viltkött har hög halt av nyttigt Omega-3 och låg halt av det mindre nyttiga Omega-6. Viltköttet är dessutom fritt från antibiotika, färgämnen och andra främmande tillsatser. Viltkött är ekologiskt i ordets rätta bemärkelse. 

Att äta vilt är ingen vardaglig företeelse i det stora flertalet hushåll i Sverige. Av den totala köttkonsumtionen i vårt land svarar viltkött för mindre än 5% med älgkött som helt dominerande produkt omgiven av starka traditioner i folkdjupet. Vi menar att kött från vilt i många fall är vida överlägset kött från tamdjur, som kan framleva sitt liv i ’’storproduktion’’med långa transporter både före och efter slakt.

Vildsvin, och annat klövvilt är en viktig nationell resurs. Det har älgen varit under årtionden. ’’Det är dags att höja blicken och i ett vidare perspektiv lyfta fram viltköttets kvalitet som ekologisk och klimatsmart mat’’.

Med utgångspunkt från vår anläggning i Ytterjärna, strax efter Saltå Kvarn, vill vi bidra till och möta marknadens och konsumenternas successivt ökande intresse för närproducerat, ekologiskt och välsmakande kvalitetskött från naturens eget skafferi. 

Mikael Löf, initiativtagare till DeVilda AB

Logon
  1. http://devilda.se/ftp/data/bakgrund/background20.jpg